وب سایت تخصصی دو و میدانی


+ رکوردهای دو و میدانی مردان ایران

نویسنده : فرامرز سرداری تیکمه داش ; ساعت ٩:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٥/۱٤
comment نظرات () لینک

+ دوپینگ و مواد نیروزا و اثر آنها بر فعالیت های ورزشی

مواد و پدیده هایی که عملکرد ورزشکار را افزایش می دهند به عنوان کمک های نیروزا (Ergogenic aids) یا دوپینگ شناخته میشوند. بیشتر اطلاعاتی که درباره اثرات نیروزایی مواد ذکر می شود شایعه ای بیش نمی باشد. از سوی دیگر موادی که باعث تضعیف عملکرد ورزشکاران می شود به عنوان مواد نیروکاه (Ergolytic) معرفی میشود.
موادی که انتظار می رود اثرات نیروزایی داشته باشد به سه دسته تقسیم می شوند:

  • مواد دارویی
  • مواد هورمونی
  • مواد فیزیولوژیکی

توضیحات بیشتر در ادامه مطلب...

...
ادامه مطلب
نویسنده : فرامرز سرداری تیکمه داش ; ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٥/۱٠
comment نظرات () لینک

+ مواد مسابقه برای 11 و 12 ساله ها

4 -مسابقه 1000متر استقامت

توضیح مختصر : مسابقه طی مسافت1000  متر به صورت  تیمی

 

 

روش اجرا

هر تیم باید از محل شروع مشخص 5 مرتبه دور مسیری در حدود 200 متر ( شکل با لا را ببینید) را  بدود . زمان هر عضو تیم ثبت می شود .

مسافت از دو نقطه مقابل هم روی  قطر مسیر، که هر یک از دو تیم در یکی از نقطه ها مستقر شده اند اجرا می شود .

تعیین امتیاز

امتیاز تیم ، مجموع امتیازات اعضای تیم است .

دستیاران

برای سازمان دهی مسابقه ، برای هر تیم دو دستیار لازم است.

در یک نوبت ، فقط 4 تیم می تواند همان مسافت را طی کند که در این صورت لازم است یک دستیار یا سرگروه تیم در ایستگاه دیگر در دسترس باشند.

نویسنده : فرامرز سرداری تیکمه داش ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٥/٧
comment نظرات () لینک

+ حرکت کششى دوهای سرعت و با مانع و پرش طول و سه‌گام(قسمت دوم)

حرکت کششى ویژهٔ عضلات ناحیهٔ شکمى

- روى زمین به زانو بنشینید به‌طورى‌که پاها اندکى از هم فاصله داشته و موازى باشند و انگشتان به‌طرف عقب قرار گیرند.

- کف دست‌ها را روى لگن گذ‌شته، کمر را قوسى‌شکل کنید. حالا عضلات باسن را منقبض کرده، لگن را به جلو برانید.

- با انجام عمل بازدم، کمر را با پائین‌انداختن سر به عقب، بیشتر قوس بدهید و به‌تدریج دست‌ها را به پاشنه‌ها برسانید.

حرکت کششى ویژهٔ عضلات ناحیهٔ کمرى

- روى زمین با زانوهاى اندکى خمیده بنشینید و بالاتنه را روى ران‌ها آورده و دست‌ها را به‌زیر ران‌ها برده، آنها را از زیر بگیرید.

- پس از عمل بازدم به‌طرف جلو خم شوید و کمر را روى ران‌ها در حالى‌که پاها از زمین جدا نمى‌شوند بکشید. از تمرین تصویر (حرکت کششى ویژهٔ عضلات ناحیه پشتی) هم مى‌توان براى همین منظور استفاده کرد.


حرکت کششى ویژهٔ عضلات ناحیهٔ کمرى

حرکت کششى ویژهٔ عضلات ناحیه پشتى

حرکت کششى ویژهٔ عضلات گردن

- به پشت، روى زمین با زانوهاى تا شده دراز بکشید.

- دست‌ها را پشت سر، به‌هم قفل کنید.

- پس از بازدم، سر را به‌طرف سینه در حالى‌که شانه‌ها روى زمین باقى مى‌مانند بکشید.

حرکت کششى ویژهٔ عضلات سینه‌اى

- روبه‌روى یک گوشهٔ دیوار یا چارچوب در بایستید.

- آرنج‌ها را تا ارتفاع شانه از دو طرف بالا بیاورید و کف دست‌ها را روى چارچوب یا گوشه دیوار قرار دهید و ناحیهٔ جناغى عضلات سینه‌اى را به‌ دوطرف بکشید تا شکل T ایجاد شود.

- حالا پس از عمل بازدم تمام بدن را به‌طرف جلو خم کنید.

حرکت کششى ویژهٔ عضلات کمربند شانه‌اى

- در حالى‌که نشسته یا ایستاده‌اید یک دست را تا ارتفاع شانه بالا آورید و آن را به‌طرف شانهٔ مخالف خم کنید.

- آرنج دست بالا آمده را با دست مخالف بگیرید و پس از عمل بازدم آن را به‌عقب بکشید.

حرکت کششى ویژهٔ عضلات دست‌ها و مچ (تصویر حرکت کششى ویژهٔ عضلات دست‌ها و مچ)

- در حالى‌که نشسته یا ایستاده‌اید، یکى از دست‌ها را در ناحیهٔ کمرى به پشت ببرید و آن را حتى‌الامکان بالا نگه دارید.

- دست دیگر را از روى سر در حالى‌که یک حوله را گرفته‌اید با آرنج خم‌شده به پشت ببرید.

- حالا حوله را با دست پائینى گرفته، پس از عمل دم دست‌ها را به‌هم نزدیک کنید. در مرحلهٔ بعد، جاى دست‌ها را عوض کنید. براى مؤثرتر شدن این حرکت کششى مى‌توان آرنج بالا آمده را به دیوار تکیه داد.

نویسنده : فرامرز سرداری تیکمه داش ; ساعت ٩:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٥/٦
comment نظرات () لینک

+ تمرینات کششی عمومی برای دوندگان

حرکت کششی را ۲۰ تا ۳۰ ثانیه نگهداریم

یک پا را بالاتر قرار داده،بالا تنه را آنقدر خم کنید تا کشش را پشت ران هایتان احساس کنید. پا را عوض کنید.

 

 

 

پاشنه ها را بطرف باسن بکشید،لگن را بطرف جلو فشار دهید(کمر گود نشود).پای ایستاده کمی خم میشود.کشش برای عضلات جلوی ران. پاها را عوض کنید.

 

 

به یک میله یا درخت تکیه دهید.یک پا را کاملاًبطرف عقب بکشید.پاشنه را روی زمین گذاشته و زانو را خم کنید.عضله ساق پا کشیده میشود.پا ها را عوض کنید.

 

 

یک میله یا درخت را محکم بگیرید،پا ها را خم کنید،باسن را به عقب و پائین بکشید.در این حالت عضلات راست کننده پشت کشش داده میشود.

 

 

قدم بزرگی بردارید،انگشتان پا بطرف جلو نشان میدهند،باسن بطرف پائین فشار میاورد،تا کشش روی کشاله ران احساس شود.. پا ها را عوض کنید.

 

 

 

نویسنده : فرامرز سرداری تیکمه داش ; ساعت ۱٢:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٥/٤
comment نظرات () لینک

+ حرکت کششى دوهای سرعت و با مانع و پرش طول و سه‌گام(قسمت اول)

حرکت کششى ویژهٔ عضلات کف و مچ پاها

- سرپا ایستاده، یک پا را به جلوى پاى دیگر قرار دهید. حالا پاى جلوئى را به‌داخل چرخانده، طورى‌که پشت انگشتان روى زمین قرار بگیرد.

 

- پس از عمل بازدم وزن بدن را به جلو منتقل کنید و مفصل مچ پا را بکشید. از حرکت کششى تصویر (حرکت کششى ویژهٔ عضلات کف و مچ پاها) نیز مى‌توان استفاده کرد.


 

حرکت کششى ویژهٔ عضلات ساق پا

- در حالى‌که در وضعیت شنا قرار دارید دست‌ها را به‌طرف پاها حرکت دهید تا لگن بالا رود و یک شکل مثلث تشکیل شود. این عمل را مى‌توان با قراردادن سر یا آرنج‌ها بر روى زمین نیز انجام داد.

 

- وقتى‌که به بالاترین نقطهٔ مثلث رسیدند پاشنه‌ها را به‌آرامى روى زمین فشار دهید یا به‌طور متناوب به‌آهستگى یک زانو را خم کنید ولى پاى مخالف را راست نگه دارید.

 

حرکت کششى ویژهٔ عضلات همسترینگ (پشت ران)

- روى یک نیمکت بنشینید و یک پا را روى آن به‌طور کشیده قرار داده، پاى دیگر را به‌حالتِ آویزان زمین قرار دهید. دست‌ها را پشت سرقفل کنید.

 

- با عمل بازدم در حالى‌که بالاتنه کشیده است از مفصلِ لگن خم شوید و بالاتنه را در حالى‌که آرنج‌ها بالا و پا کشیده است روى ران خم کنید. سعى کنید با انقباض عضلهٔ چهارسر، مقدار تنش عضلات همسترینگ را کاهش دهید.

 

حرکت کششى ویژهٔ عضلات نزدیک‌کنندهٔ ران

- روى یک میز به پشت بخوابید و یک پا را از میز آویزان کنید. پاى روى میز را خم کنید و آن را به‌طرف باسن کشیده، با گرفتن از زیر ران، قلاب کنید.

 

- پس از عمل بازدم در حالى‌که پاى قرارگرفته روى میز یا مانع خم مى‌شود به‌طرف جلو و پائین متمایل شوید و سپس پاها را عوض کنید.

 

حرکت کششى ویژهٔ عضلات چهارسر ران

- روى یک میز به پشت بخوابید و یک پا را از میز آویزان کنید. پاى روى میز را خم کنید و آن را به‌طرف باسن کشیده، با گرفتن از زیر ران، قلاب کنید.

 

- پس از عمل بازدم، با گرفتن مچ پاى آویزان‌شده از میز، پاشنه را به باسن نزدیک کنید. در این حالت کشش را در وسط عضلات ران احساس مى‌کنید. سپس پاها را عوض کنید.

 

حرکت کششى ویژهٔ عضلات لگن و سرینى

- روى زمین بنشینید طورى‌که پاها کشیده باشند و کف دست‌ها بر روى زمین و لگن و انگشتان به‌طرف پاها قرار گیرند.

 

- زانوى پاى راست را تا کنید و پشت پا را روى زمین قرار دهید طورى‌که پاشنه با زانوى چپ در تماس باشد. اجازه ندهید که پاى راست از زمین بلند شود.

 

- پس از عمل دم، پاى چپ را از پشت بکشید. قسمت جلوى ران چپ، کشکک، ساق پا و بالاى انگشتان باید روى زمین قرار بگیرند. حالا عمل بازدم را انجام دهید و لگن راست را به زمین فشار دهید.

 

 

نویسنده : فرامرز سرداری تیکمه داش ; ساعت ۱٢:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٥/٤
comment نظرات () لینک

+ مجموعه حرکات کششی پاها برای دو و میدانی

نویسنده : فرامرز سرداری تیکمه داش ; ساعت ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٥/٤
comment نظرات () لینک