وب سایت تخصصی دو و میدانی


+ رکورد 10 نفر برتر در هر ماده

 

100 متر      

ردیف

نتیجه

نام          نام خانوادگی

مقام

عنوان مسابقه

تاریخ

محل

1

32/10

علی اکبر

ربیعی

1

انتخابی تیم ملی

 

26/2

تهران

2

35/10

حسن

حیدر پور

1

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران - آفتاب

3

35/10

رضا

قاسمی

2

المپیاد دانشجویان جهان

26

25/5

شن ژن- چین

4

50/10

حسن

تفتیان

1

قهرمانی جوانان کشور

 

15/4

مشهد

5

60/10

مهران

حسینی

2

انتخابی تیم ملی

 

27/2

تهران

6

74/10

محمد حسین

ابارقی

1

قهرمانی جوانان کشور          

 

4/8

شیراز

7

75/10

پیمان

رجبی

5

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

8

76/10

روح اله

محمدی

3

انتخابی تیم ملی

 

27/2

تهران

9

80/10

افشین

حسینیان

4

انتخابی تیم ملی

 

27/2

تهران

10

83/10

ایمان

روغنی

6

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

 


200 متر

1

88/20

رضا

قاسمی

6

المپیاد دانشجویان جهان

26

28/5

شن ژن- چین

2

25/21

علی اکبر

ربیعی

2

قهرمانی باشگاهها

2

14/7

تهران- آفتاب

3

42/21

سجاد

هاشمی آهنگری

1

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

4

48/21

پیمان

رجبی

1

انتخابی تیم ملی

 

26/2

تهران

5

61/21

شهاب الدین

طهماسبی

2

انتخابی تیم ملی

 

26/2

تهران

6

66/21

ایمان

روغنی

4

قهرمانی باشگاهها

2

14/7

تهران- آفتاب

7

70/21

رضا

بوعذار

5

قهرمانی باشگاهها

2

14/7

تهران- آفتاب

8

71/21

محمد حسین

ابارقی

1

قهرمانی جوانان کشور          

 

5/8

شیراز

9

73/21

حسن

حیدرپور

6

قهرمانی باشگاهها

2

14/7

تهران- آفتاب

10

75/21

احسان

طهماسبی

4

قهرمانی باشگاهها

1

1/7

تهران

400 متر

1

81/45

سجاد

هاشمی آهنگری

1

قهرمانی  ارتش های جهان

 

30/4

ریودوژانیرو

2

63/46

احسان

طهماسبی

2

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

3

92/46

احسان

مهاجرشجاعی

1

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

4

92/46

امین

قلیچی

3

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

5

28/47

رضا

بوعذار

1

انتخابی تیم ملی

 

26/2

تهران

6

32/47

ادوارد

مانگاسار

2

جایزه بزرگ آزاد

 

9/2

تهران

7

46/47

محسن

زرین افضل

3

انتخابی تیم ملی

 

27/2

تهران

8

47/47

هادی

رحیمی

4

انتخابی تیم ملی

 

27/2

تهران

9

83/47

هاشم

خزائی

6

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

10

85/47

احمد رضا

ثابت

5

قهرمانی باشگاهها

3

28/7

تهران

800  متر

ردیف

نتیجه

نام          نام خانوادگی

مقام

عنوان مسابقه

تاریخ

محل

1

17/46- 1

سجاد

مرادی

 ن-ن

قهرمانی جهان

 

6/6

دایجو- کره جنوبی

2

5/48- 1

احسان

مهاجرشجاعی

6

انتخابی تیم ملی

 

26/3

تهران

3

6/48- 1

مصطفی

ابراهیمی

2

انتخابی تیم ملی

 

26/3

تهران

4

73/50- 1

امیر

مرادی

1

قهرمانی باشگاهها

3

27/7

تهران- آفتاب

5

80/50- 1

مسلم

نیادوست

1

انتخابی تیم ملی

 

13/3

تهران

6

18/51- 1

علیرضا

آریانیک

4

انتخابی تیم ملی

 

13/3

تهران

7

2/51- 1

مهدی

زمانی

3

انتخابی تیم ملی

 

26/3

تهران

8

97/51- 1

علی

مقدادی پور

4

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

9

17/52- 1

قاسم

فریسات

3

قهرمانی باشگاهها

3

27/7

تهران- آفتاب

10

12/53- 1

مهدی

هارون الرشیدی

1

قهرمانی جوانان کشور

 

5/8

شیراز

1500 متر

1

30/43- 3

سجاد

مرادی

2

قهرمانی آسیا

 

17/4

کوبه - ژاپن

2

93/48- 3

مسلم

نیادوست

م

المپیاد دانشجویان جهان

26

25/5

شن ژن - چین

3

37/57- 3

علی

مقدادی پور

2

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

4

86/57- 3

امیر

مرادی

1

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

5

87/57- 3

قاسم

فریسات

3

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

6

95/57- 3

حسین

کیهانی

4

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

7

92/58- 3

مصطفی

ابراهیمی

5

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

8

82/59- 3

مهدی

بانقلانی

4

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

9

92/02- 4

علیرضا

آریانیک

7

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

10

90/03- 4

روحاله

محمدی

8

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

                     

5000 متر

1

81/08- 14

محمد

خزائی

7

قهرمانی آسیا

19

18/4

کوبه - ژپن

2

78/37- 14

محسن

رضائی

1

قهرمانی باشگاهها

1

1/7

تهران

3

07/39- 14

رحیم

دیبائی

2

قهرمانی باشگاهها

1

1/7

تهران

4

99/03- 15

محمد جواد 

صیادی

3

قهرمانی باشگاهها

3

28/7

تهران- آفتاب

5

84/08- 15

حسین

کیهانی

3

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

6

88/12- 15

محمد رضا

ابوترابی

5

قهرمانی باشگاهها

3

27/7

تهران- آفتاب

7

44/18- 15

روح اله

امانی

5

قهرمانی باشگاهها

1

1/7

تهران

8

45/15- 15

امید

مهرابی

6

قهرمانی باشگاهها

3

27/7

تهران- آفتاب

9

95/21- 15

منصور

بهادری

6

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

10

37/23- 15

علی اصغر

صابری

6

قهرمانی باشگاهها

1

1/7

تهران

10000 متر 

ردیف

نتیجه

نام          نام خانوادگی

مقام

عنوان مسابقه

تاریخ

محل

1

97/17- 31

محمد

خزائی

1

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

2

24/28- 31

رحیم

دیبائی

2

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

3

90/57- 31

محسن

رضائی

3

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

4

65/57- 31

محمد رضا

ابوترابی

2

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

5

70/25- 32

نصر اله

رستمی

5

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

6

26/42- 32

امید

مهرابی

5

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

7

36/46- 32

محمد جعفر

مرادی

6

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

8

21/05- 33

سجاد

اکبری

7

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

9

35/15- 33

محمد

فانی

6

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

10

48/16- 33

رحیم

رستگاری

7

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

110 متر بامانع

1

71/13

روح اله

عسگری

1

انتخابی تیم ملی

 

27/2

تهران

2

95/13

مجتبی

پوستچی

2

انتخابی تیم ملی

 

27/2

تهران

3

33/14

احمد رضا    

خنفری

3

قهرمانی باشگاهها

3

28/7

تهران- آفتاب

4

47/14

هادی

سپهر زاد

3

انتخابی تیم ملی

 

27/2

تهران

5

67/14

میلاد

سیار

4

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

6

82/14

مرتضی

حسینی

2

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

7

03/15

شاهو

سلیمانی

5

انتخابی تیم ملی

 

27/2

تهران

8

35/15

آرمان

شهسواری

5

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

9

40/15

یاسر

دهقان

6

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

10

63/15

سیاوش

سپهوند

3

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

400 متر بامانع

1

14/52

اسماعیل

مصدق

1

انتخابی تیم ملی

 

26/2

تهران

2

22/52

علی

شفاف

1

انتخابی تیم ملی

 

27/2

تهران

3

52/52

محمد

عاکفیان

1

قهرمانی باشگاهها

2

14/7

تهران- آفتاب

4

55/52

مرتضی

قائدی

2

انتخابی تیم ملی

 

26/2

تهران

5

68/53

قاسم

دادگر

2

جایزه بزرگ آزاد

 

9/2

تهران

6

85/53

مجتبی

پوستچی

5

قهرمانی باشگاهها

2

14/7

تهران- آفتاب

7

04/54

میرمهدی

سپهرپور

6

قهرمانی باشگاهها

2

14/7

تهران- آفتاب

8

12/54

مصطفی

گلزار

3

جایزه بزرگ آزاد

 

9/2

تهران

9

30/54

طاهر

گرافر

2

قهرمانی باشگاهها

1

1/7

تهران

10

51/54

مهرداد

مومنی

5

جایزه بزرگ آزاد

 

9/2

تهران

3000 متر با مانع

ردیف

نتیجه

نام          نام خانوادگی

مقام

عنوان مسابقه

تاریخ

محل

1

29/50- 8

احمد

فرود

7

بازیهای  ارتشهای جهان

5

27/4

ریودوژانیرو

2

23/04- 9

حسین

کیهانی

7

قهرمانی آسیا

19

19/4

کوبه- ژاپن

3

35/12- 9

محمد جواد

صیادی

3

قهرمانی باشگاهها

2

14/7

تهران- آفتاب

4

42/18- 9

احسان

زینی وند

3

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

5

84/28-9

اشکان

تبریزیان

4

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

6

91/29- 9

مهدی

باباجانی

2

انتخابی تیم ملی

 

27/2

تهران

7

43/39- 9

محمدحسین

عابدینی

4

قهرمانی باشگاهها

2

14/7

تهران- آفتاب

8

62/39- 9

جعفر

مرادی

4

قهرمانی باشگاهها

1

1/7

تهران

9

87/41- 9

بهروز

مصطفوی

5

قهرمانی باشگاهها

2

14/7

تهران- آفتاب

10

01/45- 9

مجید

گنجی

5

قهرمانی باشگاهها

1

1/7

تهران

پرش ارتفاع

1

25/2

امین

حسین زاده رهبر

1

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

2

20/2

کیوان

قنبرزاده

1

انتخابی تیم ملی

 

27/3

تهران

3

15/2

محمد رضا

  وظیفه دوست (جوان)

1

قهرمانی جوانان کشور

 

5/8

شیراز

4

09/2

بهزاد

ایمانی(جوان)

2

قهرمانی جوانان کشور

 

5/8

شیراز

5

08/2

عبدالجلیل

توماج

1- د

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

6

05/2

میثم

                       ساداتی

4

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

7

05/2

مجتبی

فتح آبادی

4

قهرمانی باشگاهها

2

14/7

تهران- آفتاب

8

00/2

امیرارسلان

صفدران(جوان)

2

قهرمانی جوانان کشور

 

16/4

مشهد

9

00/2

اسفندیار

آیتی

5

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

10

95/1

میلاد

میری(نوجوان)

2

انتخابی جوانان تهران

 

6/4

تهران

 

پرش طول

1

66/7

محمد

ارزنده

1

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

2

61/7

علیرضا

حبیبی

1

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

3

64/7

بهروز

سیستانی پور

2

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران- آفتاب

4

31/7

عبدالجلیل

توماج

3

انتخابی تیم ملی

 

27/2

تهران

5

31/7

روزبه

اسدی بخش

4

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران- آفتاب

6

28/7

وحید

صدیق

4

قهرمانی باشگاهها

3

29/7

تهران- آفتاب

7

23/7

محمد

قائد زاده

3

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

8

18/7

مهدی

رحمانی(جوان)

5

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران- آفتاب

9

16/7

سامان

برزگر

2

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

10

16/7

میلاد

دریساوی

5

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

پرش سه گام

ردیف

نتیجه

نام            نام خانوادگی

مقام

عنوان مسابقه

تاریخ

محل

1

96/15

علیرضا

حبیبی

1

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

2

59/15

مصطفی

خسروی(نوجوان)

1

قهرمانی جوانان کشور

 

5/8

شیراز

3

50/15

وحید

صدیق

2

انتخابی تیم ملی

 

26/2

تهران

4

36/15

میلاد

دریساوی

2

قهرمانی باشگاهها

1

1/7

تهران

5

28/15

قادر

علیزاده

3

قهرمانی باشگاهها

2

14/7

تهران- آفتاب

6

13/15

مصطفی

گلزار

3

قهرمانی باشگاهها

3

27/7

تهران- آفتاب

7

03/15

حمید

قرنجیک

3

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

8

97/14

سینا

لطفی

1

جایزه بزرگ پرش ها

 

22/4

کاشان

9

70/14

هاتف

فلاحتی

5

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

10

47/14

الیاس

شیروانی

3

قهرمانی جوانان کشور

 

5/8

شیراز

پرش با نیزه

1

20/5

محمد محسن

ربانی

1

انتخابی تیم ملی

 

26/2

تهران

2

10/5

اسحاق

غفاری

1

انتخابی تیم ملی

 

13/3

تهران

3

50/4

محمد

بیاتی

3

قهرمانی باشگاهها

3

29/7

تهران- آفتاب

4

40/4

امیر محمد

صلح میرزائی

4

قهرمانی باشگاهها

3

29/7

تهران- آفتاب

5

30/4

هادی

سپهرزاد

د

قهرمانی آسیا

19

17/4

کوبه - ژاپن

6

30/4

میثم

صادق پور

5

قهرمانی باشگاهها

3

29/7

تهران- آفتاب

7

00/4

عبدالجلیل

توماج

1 د

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

8

80/3

امیرحسین

اسدی پور

1

قهرمانی جوانان کشور

 

4/8

شیراز

9

80/3

منصور

توماج

2

قهرمانی جوانان کشور

 

4/8

شیراز

10

70/3

امین اله

قاسمی

دهگانه

قهرمانی باشگاهها

3

28/7

تهران- آفتاب

پرتاب وزنه

1

05/20

امین - پال

نیکفر

2

مسابقه بین المللی کانادا

 

22/4

تورنتو -کانادا

2

92/18

مهدی

شاهرخی

2

قهرمانی باشگاهها

3

28/7

تهران- آفتاب

3

39/18

مرتضی

ناظمی

1

جایزه بزرگ پرتابها

 

22/2

شهرکرد

4

90/17

علیرضا

مهرصفوتی

3

قهرمانی باشگاهها

3

28/7

تهران- آفتاب

5

72/17

محمد حسین

اسکندری

4

قهرمانی باشگاهها

3

28/7

تهران- آفتاب

6

59/17

علی

رحمانی

1

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

7

52/17

مهدی

صابری

5

قهرمانی باشگاهها

3

28/7

تهران- آفتاب

8

50/17

هادی

سپهرزاد

2

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

9

99/16

دارن

باغومیان

5

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

10

94/16

ابراهیم

مومنی

4

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

پرتاب د یسک 

ردیف

نتیجه

نام        نام خانوادگی

مقام

عنوان مسابقه

تاریخ

محل

1

08/66

احسان

حدادی

3

قهرمانی جهان

 

8/6

دایجو- کره جنوبی

2

10/64

محمد

صمیمی

1

جایزه بزرگ  پرتابها

 

22/2

شهر کرد

3

98/63

محمود

صمیمی

2

جایزه بزرگ  پرتابها

 

22/2

شهر کرد

4

26/59

رضا

شیریان

3

جایزه بزرگ  پرتابها

 

22/2

شهر کرد

5

18/53

هادی

سپهرزاد

قهرمانی آسیا

19

17/4

کوبه

6

20/52

محمد

شیریان

3

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

7

48/51

بهنام

شیری

5

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

8

71/50

مجتبی

شبانه

4

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

9

43/50

داود

ملک پور

6

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

10

28/50

داریوش

ولی نیا جو

6

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

پرتاب نیزه

1

10/73

ایوب

آرخی

1

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

2

80/69

محسن

عزیز نژاد

2

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

3

77/69

یعقوب

آرخی

1

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

4

62/69

مهدی

روائی

2

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

5

59/67

امید

تاجی

2

قهرمانی باشگاهها

3

29/7

تهران- آفتاب

6

53/66

رحمت الله

طاطاری

4

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

7

43/66

صادق

خادمی

3

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

8

35/66

سید امیر

حسینی

1

قهرمانی جوانان کشور

 

4/8

شیراز

9

30/66

یونس

یوسف زاده

3

قهرمانی باشگاهها

3

29/7

تهران- آفتاب

10

30/66

مهدی

علیزاده

5

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

پرتاب چکش

1

26/75

کاوه

موسوی

1

جایزه بزرگ  پرتابها

 

22/2

شهر کرد

2

82/71

رضا

مقدم

1

انتخابی تیم ملی

 

26/3

تهران - آفتاب

3

64/66

مسعود

مقدم

2

جایزه بزرگ  پرتابها

 

22/2

شهر کرد

4

90/65

پژمان

قلعه نوعی

3

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

5

59/60

میثم

نعمت الهی

4

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

6

36/56

مهدی

اسدی

4

قهرمانی باشگاهها

3

28/7

تهران- آفتاب

7

01/55

حمید                 

ابراهیم نژاد

6

قهرمانی باشگاهها

3

28/7

تهران- آفتاب

8

22/48

احمد رضا

ثابت

2

انتخابی تیم ملی

 

26/3

تهران - آفتاب

9

20/48

عبدالمجید

ثوبی

6

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

10

04/47

حسین

حیدرنیا

7

قهرمانی باشگاهها

3

28/7

تهران- آفتاب

د هگانه

ردیف

نتیجه

نام        نام خانوادگی

مقام

عنوان مسابقه

تاریخ

محل

1

7506

هادی

سپهرزاد

1

قهرمانی آسیا

19

26و27/4

کوبه - ژاپن

2

6987

عبدالجلیل

توماج

1

قهرمانی کشور

 

25و 26/1

شیراز

3

5996

سعید

کولیوند

2

قهرمانی کشور

 

25و 26/1

شیراز

4

5848

میثم

صادقپور

2

قهرمانی باشگاهها

3

27و28/7

تهران- آفتاب

5

5836

ابوالفضل

بخی پور

3

قهرمانی باشگاهها

3

27و28/7

تهران- آفتاب

6

5815

جمیل

سعادت

4

قهرمانی باشگاهها

3

27و28/7

تهران- آفتاب

7

5617

امین اله

قاسمی

5

قهرمانی باشگاهها

3

27و28/7

تهران- آفتاب

8

5466

جمال

ثنائی

5

قهرمانی باشگاهها

 

31/6و1/7

تهران- آفتاب

9

5158

شفیع

خلفی

7

قهرمانی باشگاهها

 

31/6و1/7

تهران- آفتاب

10

5103

صادق

پاکدامن

6

قهرمانی کشور

 

25و 26/1

شیراز

100×4 متر امدادی

1

41/40

نفت تهران

1

قهرمانی باشگاهها

3

28/7

تهران- آفتاب

2

42/41

ذوب آهن اصفهان

2

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

3

69/41

دانشگاه آزاد اسلامی

3

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران- آفتاب

4

09/42

جهاد  بوشهر

3

قهرمانی باشگاهها

3

28/7

تهران- آفتاب

5

29/42

گاز خراسان رضوی

4

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران- آفتاب

6

42/42

مازندران

1

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

7

69/42

خوزستان

2

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

8

17/43

اصفهان

4

قهرمانی باشگاهها

3

28/7

تهران- آفتاب

9

59/43

هتل ورزش قزوین

6

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

10

87/43

کرمان

3

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

400×4 متر امدادی

1

58/08- 3

رجبی،قلیچی،مهاجرشجاعی،هاشمی آهنگری

3

قهرمانی آسیا

19

19/4

کوبه- ژاپن

2

61/10- 3

نفت  تهران

1

قهرمانی باشگاهها

3

29/7

تهران - آفتاب

3

26/13- 3

گاز خراسان رضوی

1

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

4

35/13- 3

ذوب آهن اصفهان

2

قهرمانی باشگاهها

1

1/7

تهران - آفتاب

5

86/13- 3

تهران

1

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

6

99/13-3

اصفهان

2

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

7

84/14- 3

خراسان رضوی

3

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

8

87/14- 3

خوزستان

4

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

9

90/16- 3

فارس

5

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

10

 

 

 

 

 

 

 

کیلو متر پیاده روی

ردیف

نتیجه

نام        نام خانوادگی

مقام

عنوان مسابقه

 

تاریخ

محل

1

25-34- 1

امیر   خیرگو

1

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

 

2

34-34- 1

حمید   زورآوند

2

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

 

3

35-35- 1

وحید سپاهی

3

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

 

4

50-36- 1

ابراهیم  رحیمیان

4

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

 

5

57-38- 1

سعید  عباسی

5

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

 

6

10-53-1

محمود  مرادی

6

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

100 متر                                                                                  

ردیف

نتیجه

نام          نام خانوادگی

مقام

عنوان مسابقه

تاریخ

محل

1

80/11

مریم

طوسی 

م

المپیاد دانشجویان جهان

(26)

25/5

شن ژن - چین

2

0/12

زهرا

رئیسی

2

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران

3

1/12

سهیلا

مرادی

3

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران

4

4/12

نفیسه

متاعی

4

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران

5

5/12

جمیله

گری

5

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران

6

6/12

الناز

رزاقی

6

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران

7

8/12

فریده

دریائی

7

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران

8

9/12

محدثه

طالبی

8

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

200 متر

1

64/23

مریم

طوسی

1

قهرمانی آسیا

19

18/4

کوبه _ ژاپن

2

25/25

زهرا

رئیسی

2

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران

3

34/25

سهیلا

مرادی

3

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران

4

78/26

جمیله

گری

4

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران

5

89/26

ندا

سلطانی

5

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران

6

91/26

محدثه

طالبی

6

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران

7

21/27

سپیده

توکلی

د

قهرمانی آسیا

19

17/4

کوبه

8

33/27

وحیده

کردلو

7

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران

9

65/27

عاطفه

لایقی

8

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران

10

 

 

 

 

 

 

 

 

400 متر

1

40/58

سودابه

سبحانی

1

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

2

19/60

حکیمه

مقیمی

2

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

3

23/60

بیتا

حاجی

3

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

4

23/60

ندا

سلطانی

2

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

5

77/62

منا

حاج محمدی

3

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

6

56/63

مریم السادات

اصغری

4

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

7

88/64

انسیه

خبازی

2

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

8

28/65

مهدیه

حاج سید جوادی

5

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

800  متر

ردیف

نتیجه

نام          نام خانوادگی

مقام

عنوان مسابقه

تاریخ

محل

1

23/22- 2

زهرا

علی اکبری

1

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

2

89/25- 2

آناهیتا

سلطانی

2

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

3

93/25- 2

حکیمه

مقیمی

3

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

4

47/33- 2

سپیده

توکلی

9 ه

قهرمانی آسیا

19

18/4

کوبه زاپن

5

68/33- 2

فاطمه

عزیزی

4

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

6

82/43- 2

مرضیه

مهدی پور

5

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

7

32/44- 2

مژگان

حاتمی

6

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

8

59/45- 2

اسماء

بهادر

7

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

9

73/47- 2

مهدیه

حاج سید جوادی

8

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

10

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 متر

1

33/28- 4

لیلا

ابراهیمی

10

قهرمانی آسیا

19

17/4

کوبه - ژاپن

2

34/51- 4

زهرا

علی اکبری

1

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

3

90/57- 4

فهیمه

کلهر

2

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

4

76/02- 5

آناهیتا

سلطانی

3

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

5

37/05- 5

مهسا

کشاورز

4

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

6

11/13- 5

سهیلا

نادری

5

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

7

04/16- 5

فاطمه

عزیزی

6

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

8

25/22- 5

سمیه

شمس

7

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

9

70/23- 5

سمیرا

آسمانی

8

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

10

 

 

 

 

 

 

 

 

  3000 متر

1

75/06- 11

مهسا

کشاورز

1

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

2

77/16- 11

سمیه

شمس

2

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

3

05/18- 11

آیدا

قاسمی

3

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

4

03/27- 11

سهیلا

نادری

4

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

5

84/29- 11

سمیرا

آسمانی

5

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

6

63/40- 11

زینب

خرم روز

6

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

7

80/43- 11

زهرا

مهدی طایفه

7

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

8

84/01- 12

سحر

مصیب زاده

8

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5000 متر               

ردیف

نتیجه

نام         

نام خانوادگی

مقام

عنوان مسابقه

 

تاریخ

محل

1

01/40- 17

لیلا

ابراهیمی مجاوری

10

قهرمانی آسیا

19

18/4

کوبه - زاپن

2

3/22- 20

پریسا

عرب

2

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

3

5/22- 20

اکرم

مقدادی پور

3

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

4

9/53- 20

زهرا

محمدی

4

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

5

9/01- 21

زهرا

مهدی طایفه

5

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

6

1/42- 21

ترلان

چهار دولی

6

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

7

4/43- 22

پروین

فریدونی

7

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

8

5/19- 23

حمیده

جوان

8

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

10000 متر

1

9/26- 38

محبوبه

غیور نجف آبادی

1

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

2

5/36- 42

پریسا

عرب

2

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

3

0/34- 43

اکرم

مقدادی پور

3

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

4

1/56- 45

زینب

احدی

4

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

5

1/39- 46

سمانه

عبدالهی

5

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

6

8/18- 49

زهرا

محمدی

6

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

7

6/51- 15

مریم

قربانی

7

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

100 متر بامانع

1

10/15

الناز

کمپانی

1

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

2

27/15

سپیده

توکلی

6  (ه)

بازیهای آسیائی

19

17/4

کوبه - ژاپن

3

51/15

مینا

نوروزی

2

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

4

53/15

جمیله

سیفی

3

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

5

61/16

فرزانه

مشایخی

4

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

6

26/17

فریده

نوریان

5

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

7

23/18

فاطمه

دلاویز

6

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

8

37/18

سولماز

نجفی

7

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

9

70/21

هدی

داربوی

8

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

10

 

 

 

 

 

 

 

 

400 متر بامانع

ردیف

نتیجه

نام

نام خانوادگی

مقام

عنوان مسابقه

 

تاریخ

محل

1

9/68

عاطفه

لایقی

1

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

2

1/69

مریم

اصغری

2

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

3

5/71

منا

حاج محمدی

3

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

4

8/73

پریسا

بذری

4

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

5

3/76

زهره

آزادمهر

5

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

6

4/76

فرزانه

مشایخی

6

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران-آفتاب

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

پرش ارتفاع

1

73/1

سپیده

توکلی

قهرمانی  آسیا

19

17/4

کوبه - ژاپن

2

65/1

مهسا

کارگر

1

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

3

60/1

آیلین

بابکی

2

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

4

55/1

ساغر

کمال زاده

3

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

5

55/1

ندا

دوابی

4

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

6

50/1

سوده

کمال زاده

5

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 


پرش طول

1

55/5

وحیده

کردلو

1

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

2

39/5

بهار

مرادی

2

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

3

33/5

سمانه

کوهکن

3

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

4

29/5

سپیده

توکلی

9 ه

قهرمانی آسیا

19

18/4

کوبه - ژاپن

5

92/4

زهرا

هاشم زاده

4

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

6

90/4

ساغر

کمال زاده

5

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

7

84/4

فاطمه

محمدی

6

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

8

83/4

فاطمه

برزنونی

7

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

9

76/4

مریم

شفیعی

8

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

10

 

 

 

 

 

 

 

 

پرش سه گام

ردیف

نتیجه

نام          نام خانوادگی

مقام

عنوان مسابقه

تاریخ

محل

1

57/11

جواهر

زمانی

1

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

2

34/11

سمانه

کوهکن

2

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

3

01/11

مریم

شفیعی

3

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتاب وزنه

1

60/16

لیلا

رجبی

3

قهرمانی آسیا

19

19/4

کوبه - ژاپن

2

89/11

ماهرخ

مرادی

1

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

3

69/11

مریم

نوروزی

2

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

4

36/11

نجمه

لطیفی

3

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

5

15/11

سپیده

توکلی

قهرمانی آسیا

19

17/4

کوبه - ژاپن

6

82/10

سحر

غلامی شیرازی

4

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

7

46/10

فاطمه

خیاطی

5

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

8

43/10

سمیه

شخمگر

6

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتاب د یسک 

1

64/40

ژاله

کاردان

1

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران- آفتاب

2

08/38

نازنین

گل احمدی

2

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران- آفتاب

3

61/35

حدیثه

شریفی نیا

3

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران- آفتاب

4

07/32

مریم

نوروزی

4

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران- آفتاب

5

24/30

ماهرخ

مرادی

5

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران- آفتاب

6

15/30

خاطره

بهرامی

6

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران- آفتاب

7

45/28

زینب

شیخ رباط

7

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران- آفتاب

8

12/28

سمیه

شخمگر

8

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران- آفتاب

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

پرتاب نیزه   

ردیف

نتیجه

نام        نام خانوادگی

مقام

عنوان مسابقه

تاریخ

محل

1

83/35

سمیرا

حاتمی راد

1

قهرمانی کشور

 

26/2

تهران- آفتاب

2

22/34

امینه

امیری

2

قهرمانی کشور

 

26/2

تهران- آفتاب

3

06/24

سحر

ضیائی

3

قهرمانی کشور

 

26/2

تهران- آفتاب

4

65/31

المیرا

بهشتی

4

قهرمانی کشور

 

26/2

تهران- آفتاب

5

11/30

سپیده

توکلی

9

قهرمانی آسیا

19

18/4

کوبه - ژاپن

6

55/28

نجمه

لطیفی

5

قهرمانی کشور

 

26/2

تهران- آفتاب

7

68/26

مرضیه

حیات غیبی

6

قهرمانی کشور

 

26/2

تهران- آفتاب

8

45/26

ماهرخ

رجبی

7

قهرمانی کشور

 

26/2

تهران- آفتاب

9

09/26

فاطمه

توحیدی

8

قهرمانی کشور

 

26/2

تهران- آفتاب

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 100×4 متر امدادی

1

4/48

تیم  استان فارس

1

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

2

8/48

تهران الف

2

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

3

2/52

تیم خراسان رضوی

3

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

4

9/52

تیم  استان همدان

4

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

5

4/53

تیم  استان کرمان

5

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

6

5/53

تیم استان البرز

6

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

7

1/55

تیم  استان گلستان

7

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

8

2/56

تیم استان اردبیل

8

قهرمانی کشور

 

24/2

تهران- آفتاب

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

400×4 متر امدادی

1

76/15- 4

تیم استان فارس

1

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران- آفتاب

2

84/21- 4

تهران الف

2

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران- آفتاب

3

37/27- 4

تیم  استان البرز

3

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران- آفتاب

4

19/33- 4

مرکزی

4

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران- آفتاب

5

19/48- 4

تیم  استان اصفهان

5

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران- آفتاب

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

3000 مانع

ردیف

نتیجه

نام                                     نام خانوادگی

مقام

عنوان مسابقه

 

تاریخ

محل

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

10 کیلومتر پیاده روی

1

09- 01- 1

آمنه                                 صفوی

1

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران- آفتاب

2

43- 10- 1

زهرا                                  جعفر آبادی

2

قهرمانی کشور

 

25/2

تهران- آفتاب

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

هفتگانه

1

4845

سپیده                               توکلی

6

بازیهای آسیائی

16

1و2/9

گوانگجو

2

4724

زهرا                                  هاشم زاده

1

قهرمانی کشور

 

24 و25 /2

تهران- آفتاب

3

3887

جمیله                                   سیفی

2

قهرمانی کشور

 

24 و25 /2

تهران- آفتاب

4

3783

فرزانه                               مشایخی

3

قهرمانی کشور

 

24 و25 /2

تهران- آفتاب

5

3630

زهرا                                  اسد زاده

4

قهرمانی کشور

 

24 و25 /2

تهران- آفتاب

6

2624

افسانه                              قطبی

5

قهرمانی کشور

 

24 و25 /2

تهران- آفتاب

7

2365

سمیه                               توکلی

6

قهرمانی کشور

 

24 و25 /2

تهران- آفتاب

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده : فرامرز سرداری تیکمه داش ; ساعت ٩:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٢/٢٩
comment نظرات () لینک