وب سایت تخصصی دو و میدانی


+ مراحل آموزش پرتاب دیسک

آشنائى با دیسک

- شاگردان با مسائل ایمنى از جمله، خود وسیله پرتابى و نحوهٔ گرفتن دیسک آشنا شوند.

- دیسک را روى زمین بغلتانید. آن را از انگشت نشانه رها کنید و به‌طرف پرتاب‌کنندهٔ دیگرى که در فاصلهٔ ۱۰ - ۵ مترى ایستاده روى زمین غلت دهید.

- سپس دیسک را به‌طرف ”بالا“ و ”بالا و جلو“ در هوا پرتاب کنید.

- با تاب‌دادن دیسک به عقب و جلو، عدد هشت انگلیسى (8) را در فضا ترسیم کنید. (تصویر آشنائى با دیسک)

هدف: آشنائى با دیسک و یادگیرى چرخش صحیح آن

آشنائى با دیسک


پرتاب ایستاده از رو به‌رو

- مانند شکل (آشنائى با دیسک)، در حالى‌که پاها از هم باز هستند بایستید، و بعد مانند شکل (پرتاب ایستاده از رو به‌رو) آنها را به‌حالت موازى درآورید و پرتاب کنید. این حرکات را به تناوب انجام دهید.

- به‌طرف عقب جمع شوید و با استفاده از پاها براى شتاب‌گیری، با بازکردن مجدد بدن پرتاب کنید.

- از وسایل دیگرى مانند حلقه، توپ طبى سبک و تایر دوچرخه استفاده کرده، عمل پرتاب را اجرا کنید.

هدف: یادگیرى پرتاب راست و استفاده از شتاب دورانى (تصویر پرتاب ایستاده از رو به‌رو)

 

پرتاب ایستاده از رو به‌رو

پرتاب ایستاده از پهلو

- طورى بایستید که شانهٔ چپ شما به‌طرف جهت پرتاب قرارگیرد؛ پاها به‌اندازهٔ ۵/۱ برابر عرض شانه از هم باز باشند؛ وزن روى پاى راست قرار گیرد؛ دیسک را به عقب تاب‌داده، با عمل چرخش روى پاى راست و چرخش پاشنهٔ پاى راست به‌طرف خارج و حرکت لگن راست به‌طرف جلو و محکم‌کردن پاى چپ روى زمین، عمل پرتاب را انجام دهید.

هدف: یادگیرى استفاده از پاى راست و لگن به‌طور فعال و استفاده از پاى چپ (تصویر پرتاب ایستاده از پهلو)

 

پرتاب ایستاده از پهلو

نویسنده : فرامرز سرداری تیکمه داش ; ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٢/٤/٩
comment نظرات () لینک