وب سایت تخصصی دو و میدانی


+ مراحل آموزش پرتاب نیزه

پرتاب از روبه‌رو

- اصول ایمنى رعایت و نحوهٔ گرفتن نیزه و حمل آن یادآورى شود.

- نیزه از بالاى سر طورى عقب کشیده شود که نوک آن به‌طرف زمین باشد.

- اندکى به‌طرف عقب خم شوید و در حالى‌که دست شما کاملاً کشیده شده و نیزه با زاویهٔ کم نسبت به زمین قرار دارد آن را به فاصلهٔ ۴ - ۳ مترى پرتاب کنید.

- سپس با خم‌کردن بیشتر نیزه باز هم در حالى‌که سر نیزه پائین است آن را به فاصلهٔ ۸-۷ مترى و سپس ۱۲ - ۱۰ مترى پرتاب کنید.

هدف: شتاب‌دادن به نیزه در یک مسیر مستقیم (تصویر پرتاب از روبه‌رو)

پرتاب از روبه‌رو


پرتاب ایستاده

- در پرتاب ایستاده پاها به‌اندازهٔ عرض شانه (۶۰ تا ۹۰ سانتى‌متر) باز شوند و مسیر پاها در جهت پرتاب باشد.

- نیزه از بالاتر از ارتفاع شانه به عقب کشیده شود. کف دست بالا کاملاً روبه‌روى آسمان باشد و به‌طرف داخل چرخانده شود.

- حرکت را با بالا آوردن پاى چپ و جدا کردن آن از زمین و انتقال وزن به پاى راست (عقبی) که اندکى خم‌شده آغاز کنید.

- به هنگام انجام این حرکت تمرکز بر استفادهٔ صحیح و به‌موقع از چرخش مفصل لگن حاصل باشد.

هدف: پرتاب از وضعیت توانمند صحیح (تصویر پرتاب ایستاده)

 

پرتاب ایستاده

پرتاب با ریتم ۳ گام

- نیزه عقب کشیده شود. در وضعیت شکل در حالى‌که زانوها اندکى خم است قرار بگیرد به طورى‌که پاى راست جلو باشد.

- حرکت ۳ گام را با برداشتن اولین گام با پاى چپ شروع کنید و روى کف پاى چپ فرود آئید. گام قیچى را فعالانه انجام دهید ولى زانوى پاى راست زیاد بالا نیاید.

 

- گام‌ها را یکى پس از دیگرى بردارید و پس از اجراء گام قیچى و قرار گرفتن در وضعیت پرتاب، نیزه را رها کنید.

هدف: آشنا شدن با گام قیچى و جفت‌کردن آن با ”وضعیت توانمند“ (تصویر پرتاب با ریتم ۳ گام)

 

پرتاب با ریتم ۳ گام

پرتاب با ریتم ۵ گام

- حرکت ۵ گام را در حالى‌که نیزه عقب کشیده‌شده، شروع کنید. اولین با پاى راست برداشته شود.

- سپس گام ۱ و ۲ را با حالت دویدن انجام داده، بعد از آن ریتم ۳ گام را انجام دهید.

- حالا مسافت ۵ گام را در نظر گرفته، از نقطه‌اى شروع کنید و ریتم ۵ گام را با شمارش ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ انجام دهید. در کلیهٔ مراحل، پرتاب‌کنندگان راست‌دست با پاى راست شروع مى‌کنند.

هدف: توسعهٔ حرکات ریتم ۵ گام (تصویر پرتاب با ریتم ۵ گام)

 

پرتاب با ریتم ۵ گام

دورخیز

- عمل عقب‌کشیدن نیزه را تکرار کنید. سعى کنید نیزه با دو یا سه گام عقب کشیده شود. اول با حالت راه رفتن و سپس با دویدن آهسته این‌کار را انجام دهید.

- نحوهٔ قرارگرفتن نیزه را در حالى‌که عقب کشیده‌شده کنترل کنید. نیزه نزدیک سر و مچ دست قفل شود تا از افتادن دم نیزه جلوگیرى به‌عمل آید.

- با تکرار دورخیز، مسافت دورخیز را اندازه‌گیرى و ثابت کنید و سپس نقطهٔ شروع و آغاز ۵ گام را علامت‌گذارى نمائید.

هدف: یادگیرى پرتاب با استفاده از دورخیز و آشنائى با عقب‌کشیدن نیزه و جفت‌کردن آن با ریتم ۵ گام (تصویر دورخیز)

 

دورخیز

مراحل کامل تکنیک

مراحل کامل را با اجراء وضعیت توانمند صحیح و کنترل کامل انجام دهید.

- مراحل کامل را با نیزه‌هاى سبک‌تر انجام دهید.

- مراحل کامل را با وسایل مختلف از قبیل توپ‌هاى ۲۰۰ تا ۶۰۰ گرمى و یا سنگ‌ها یا وزنه‌هائى با وزنه‌هاى مختلف انجام دهید.

- در حین اجراء کامل، نکات تکنیکى مانند عقب‌کشیدن به‌موقع قرار گرفتن در وضعیت توانمند، چرخش به‌موقع مفصل لگن و انتقال نیرو و از عضلات بزرگ‌تر و سنگین‌تر به عضلات سبک‌تر، رعایت شود.

هدف: ارتباط دادن مراحل مختلف به یکدیگر براى اجراء یک پرتاب کامل (تصویر مراحل کامل تکنیک)

 

مراحل کامل تکنیک

نویسنده : فرامرز سرداری تیکمه داش ; ساعت ۱٢:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٥/٢
comment نظرات () لینک