مواد مسابقه دو و میدانی برای سنین 7 و 8 ساله

10ـ  پرتاب توپ از وضعیت  زانو زده

شرح مختصر:  پرتاب مدیسین بال با دو دست و از وضعیت  زانو زده برای کسب مسافت طولی طبیشتر  .

شکل

 

 

روش اجرا

شرکت کننده  روی یک تشک ( یا هر نوع سطح نرمی ) در جلوی یک برآمدگی نرم، (برای مثال یک تکه یا تشک اسفنجی) زانو می‌زند. سپس به عقب خم شده ( ایجاد پیش تنش در بدن )  و توپ مدیسین بال (1 کیلوگرمی) را در حالی که زانوزده است ،  با دو دست و از  بالا ی سر و برای بدست آمدن مسافت هر چه بیشتر ، به  جلو پرتاب می‌کند. شرکت کنندگان می توانند بعد از پرتاب به جلو   به روی بالشتک نرمی که جلو آن ها قرار دارد بیافتند.

توضیح مربوط به ایمنی: هرگز نباید مدیسین بال را رو به عقب به طرف شرکت کنندگان پرتاب کرد .  توصیه می شود که توپ به طرف عقب حمل و یا  روی زمین به   طرف خط پرتاب ، برای پرتاب کننده بعدی ، غلتانده شود  .

 

تعیین امتیاز

هر شرکت کننده دو بار پرتاب می کند.  اندازه گیری پرتاب با زاویه 90 درجه نسبت به خط و بر مبنای فواصل 20 سانتی‌متری ثبت می‌شود (وقتیکه توپ   بین دو خط فرود آید عدد بزرگتر در نظر گرفته می شود). بهترین نتیجه از دو بار پرتاب هر عضو تیم ، در کل نتیجه تیم محاسبه می‌شود.

 

دستیاران

در این ماده ، برای هر تیم ،دو دستیار لازم است. آنها وظایف ذیل را بر عهده دارند:

ـ کنترل   و تنظیم روش اجرا.

ـ تعیین مسافت محل فرود توپ مدیسین بال (اندازه‌گیری با زاویه 90 درجه نسبت  به خط پرتاب)

ـ حمل یا غلتاندن توپ به عقب به طرف خط پرتاب.

ـ تعیین امتیاز  و ثبت امتیازات روی کارت مسابقه.

ادامه دارد....

/ 0 نظر / 109 بازدید