مواد مسابقه دو و میدانی برای سنین 7 و 8 ساله

پرش‌ های جفت پا ، به طرف جلو

شرح مختصر: پرش های کوتاه و متوالی با 2 پا از وضعیت ایستاده ( پرش قورباغه ای)

شکل

 

روش اجرا

شرکت کنندگان یکی بعد از دیگری از یک خط شروع   پرش های جفتی متوالی  "پرش قورباغه‌ای" انجام می دهند . اولین شرکت کننده در حالی که نوک  انگشتان پا های خود را پشت خط شروع قرار می دهد می‌ایستد. او در ارتفاع کم و تا حد امکان به طرف جلو پرش می‌کند. فرود روی هر دو پا است . دستیار برنامه ، نقطه فرود ، یعنی نزدیک ترین اثر فرود (پاشنه‌ها) به خط شروع را علامت می‌زند . اگر شرکت کننده ای به عقب بیفتد نقطه ای که دست او( برای مثال ) قرار می گیرد نشانه گذاری می شود. در نوبت بعدی ، نقطة فرود نفر اول ، خط شروع دومین فرد  تیم است که پرش خود را از آنجا انجام می‌دهد. سومین نفر تیم پرش خود را از نقطة فرود دومین نفر انجام می‌دهد و به همین ترتیب تا آخر ادامه پیدا می کند . زمانی  مسابقه تمام میشود  که نقطة فرود آخرین عضو هر تیم مشخص می‌شود. کل جریان کار دو بار تکرار می شود (دوبار آزمایش)

تعیین امتیاز

اعضای هر تیم پرش میکنند. مجموع مسافت پرش ها نتیجه تیم است.

تعیین امتیاز تیم بر اساس محاسبه بهترین نتیجه دو بار  آزمایش است.

اندازه‌ گیری بر مبنای یک سانتی ‌متر کامل ثبت می شود .

دستیاران

هر تیم، برای مسابقه ،  یک دستیار لازم دارد که روش کار را کنترل و تنظیم می‌ کند (خط شروع  ، محل فرود)

ـ اندازه‌ گیری مسافت کل از هر آزمایش

ـ ثبت کردن امتیازات روی کارت مسابقه

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 63 بازدید