تبریک هفته تربیت بدنی و ورزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تربیت بدنی واژه ای است به وسعت رشد و تربیت و کمال انسان و مسیر الهی ٱن که با تقویت و تربیت تمامی ابعاد وجودی انسان جسمانی ، روحانی ، تعقلی ، اجتماعی و اعتقادی انسان را به کمال می رساند.

هفته تربیت بدنی و ورزش بر تمام ورزشکاران و ورزش دوستان مبارک

/ 0 نظر / 44 بازدید