مواد مسابقه دو و میدانی برای سنین 7 و 8 ساله

مواد مسابقه برای سنین 7 و 8 ساله

2ـمسابقه استقامت (8 دقیقه)

شرح مختصر: مسابقه 8 دقیقه در مسیری با مسافت  نزدیک به 150 متر ، برگزار می ‌شود.

شکل


روش اجرا

هر تیم باید دور مسیر 150 متری بدود (به شکل بالا توجه کنید) . هر عضو تیم ، از یک نقطه شروع معین ، در مدت 8 دقیقه ، هر چند بار که بتواند دور مسیر می‌دود. برای تمام تیمها در یک زمان فرمان شروع  داده می شود (با سوت زدن یا با شلیک تپانچه ).در موقع شروع ، هر عضو تیم  وسیله کوچکی را به همراه دارد (توپ، تکه‌ای کاغذ، چوب پنبه یا مشابه این ها) که باید در پایان مسیر به هم تیمی خود برساند، و قبل از شروع مجدد یک کارت جدید یا مشابه آن را بگیرد و این کار تا پایان مدت  ادامه پیدامی کند . آخرین دقیقه باقی مانده با سوت زدن یا با شلیک تپانچه اعلام می‌ شود. بعد از 8 دقیقه مسابقه پایان یافته و جای نفر آخر با علامت   مشخص می‌شود.

تعیین امتیاز

بعد از تمام شدن مسابقه ،  شرکت کنندگان تمام کارتهای جمع شده  را  به دستیاران تحویل می دهند تا، برای تعیین امتیاز، آن ها را بشمارند .  فقط دور های تکمیل شده شمرده می شود و دوری که کامل نشده باشد به حساب نمی آید .

دستیاران

برای سازماندهی مطلوب مسابقه، برای هر تیم دست کم دو دستیار لازم است . آنها مسئول مشخص کردن خط شروع  ، همچنین   توزیع ، جمع‌آوری و شمردن کارتها می باشند .آنها باید امتیازات را روی کارت مسابقه ثبت کنند. علاوه بر آن یک استارتر برای شروع   و دادن علامت‌ها ی دیگر (دقیقه آخر و علامت نهائی) مورد نیاز است .

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 39 بازدید