رکورد 10 نفر برتر در هر ماده

200 متر

1

88/20

رضا

قاسمی

6

المپیاد دانشجویان جهان

26

28/5

شن ژن- چین

2

25/21

علی اکبر

ربیعی

2

قهرمانی باشگاهها

2

14/7

تهران- آفتاب

3

42/21

سجاد

هاشمی آهنگری

1

قهرمانی کشور

 

26/1

شیراز

4

48/21

پیمان

رجبی

1

انتخابی تیم ملی

 

26/2

تهران

5

61/21

شهاب الدین

طهماسبی

2

انتخابی تیم ملی

 

26/2

تهران

6

66/21

ایمان

روغنی

4

قهرمانی باشگاهها

2

14/7

تهران- آفتاب

7

70/21

رضا

بوعذار

5

قهرمانی باشگاهها

2

14/7

تهران- آفتاب

8

71/21

محمد حسین

ابارقی

1

قهرمانی جوانان کشور          

 

5/8

شیراز

9

73/21

حسن

حیدرپور

6

قهرمانی باشگاهها

2

14/7

تهران- آفتاب

10

75/21

احسان

طهماسبی

4

قهرمانی باشگاهها

1

1/7

تهران

400 متر

1

81/45

سجاد

هاشمی آهنگری

1

قهرمانی  ارتش های جهان

 

30/4

ریودوژانیرو

2

63/46

احسان

طهماسبی

2

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

3

92/46

احسان

مهاجرشجاعی

1

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

4

92/46

امین

قلیچی

3

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

5

28/47

رضا

بوعذار

1

انتخابی تیم ملی

 

26/2

تهران

6

32/47

ادوارد

مانگاسار

2

جایزه بزرگ آزاد

 

9/2

تهران

7

46/47

محسن

زرین افضل

3

انتخابی تیم ملی

 

27/2

تهران

8

47/47

هادی

رحیمی

4

انتخابی تیم ملی

 

27/2

تهران

9

83/47

هاشم

خزائی

6

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

10

85/47

احمد رضا

ثابت

5

قهرمانی باشگاهها

3

28/7

تهران

800  متر

ردیف

نتیجه

نام          نام خانوادگی

مقام

عنوان مسابقه

تاریخ

محل

1

17/46- 1

سجاد

مرادی

 ن-ن

قهرمانی جهان

 

6/6

دایجو- کره جنوبی

2

5/48- 1

احسان

مهاجرشجاعی

6

انتخابی تیم ملی

 

26/3

تهران

3

6/48- 1

مصطفی

ابراهیمی

2

انتخابی تیم ملی

 

26/3

تهران

4

73/50- 1

امیر

مرادی

1

قهرمانی باشگاهها

3

27/7

تهران- آفتاب

5

80/50- 1

مسلم

نیادوست

1

انتخابی تیم ملی

 

13/3

تهران

6

18/51- 1

علیرضا

آریانیک

4

انتخابی تیم ملی

 

13/3

تهران

7

2/51- 1

مهدی

زمانی

3

انتخابی تیم ملی

 

26/3

تهران

8

97/51- 1

علی

مقدادی پور

4

قهرمانی باشگاهها

2

13/7

تهران- آفتاب

9

17/52- 1

قاسم

فریسات

3

قهرمانی باشگاهها

3

27/7

تهران- آفتاب

10

12/53- 1

مهدی

هارون الرشیدی

1

قهرمانی جوانان کشور

 

5/8

شیراز

1500 متر

1

30/43- 3

سجاد

مرادی

2

قهرمانی آسیا

 

17/4

کوبه - ژاپن

2

93/48- 3

مسلم

نیادوست

م

المپیاد دانشجویان جهان

26

25/5

شن ژن - چین

3

37/57- 3

علی

مقدادی پور

2

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

4

86/57- 3

امیر

مرادی

1

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

5

87/57- 3

قاسم

فریسات

3

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

6

95/57- 3

حسین

کیهانی

4

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

7

92/58- 3

مصطفی

ابراهیمی

5

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

8

82/59- 3

مهدی

بانقلانی

4

قهرمانی کشور

 

25/1

شیراز

9

92/02- 4

علیرضا

آریانیک

7

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

10

90/03- 4

روحاله

محمدی

8

قهرمانی باشگاهها

1

31/6

تهران

                     

5000 متر

1

81/08- 14

محمد

خزائی

7

قهرمانی آسیا

19

18/4

کوبه - ژپن

2

78/37- 14

محسن

رضائی

1

/ 0 نظر / 55 بازدید