مواد مسابقه برای 11 و 12 ساله ها

پرتاب نیزه

توضیح مختصر: پرتاب نیزه با یک دست برای مسافت بیشتر یا دقت در پرتاب ، با یک نیزه مناسب

شکل

 

 

 

روش اجرا

پرتاب از یک محدوده 5 متری ،که  برای دور خیز در نظر گرفته شده ، انجام می شود . ورزشکار نیزه را در راستایی که   اندازه را نشان میدهد ، تا حد امکان دورتر پرتاب می کند (= 30 متر ). اگر نیزه در فاصله ای دور تر از 30 متر داخل محدوده هدف که 5 مترعرض دارد فرود آمد، 10 امتیاز اضافی به شرکت کننده  تعلق می گیرد.

نتیجه مستقیما از محل نشانه یا اندازه ای که متر نواری باز شده روی زمین نشان می دهد ثبت می شود.

 

تعیین امتیاز

بهترین نتیجه هر عضو تیم ثبت و با سایر نتایج دیگر اعضای تیم جمع می شود .به این ترتیب امتیاز کل تیم تعیین می شود.

 

دستیاران

برای هر ماده یک دستیار لازم است که مسئول موارد ذیل می باشد :

-کنترل جریان عادی مسابقه  .

- تعیین امتیاز و ثبت امتیازات روی برگه مسابقه .

/ 0 نظر / 11 بازدید