مواد مسابقات دو و میدانی بچه ها

 مواد مسابقات

                                  ـ مواد مسابقه برای سنین 7 و 8 ساله

1- سرعت / رفت و برگشت امدادی با موانع

شرح مختصر : رفت و برگشت امدادی با ترکیب سرعت و مسافت و عبور از موانع

شکل

روش اجرا

وسایل مثل شکل بالا قرار داده می شوند . دو مسیر برای هر تیم لازم است : یک مسیر با مانع و دیگری بدون مانع.  اولین مسیر بامانع است و سپس اعضای هر تیم مسافتی که باید به  سرعت بدوند را به صورت  رفت و برگشت امدادی عادی می دوند.  زمانی مسابقه پایان می یابد که هرعضو از تیم  هردو بخش سرعت و با مانع را دویده باشد.  مسابقه دو امدادی طوری هدایت می شودکه تغییر با دست چپ انجام شود.

تعیین امتیاز

مقام تیم ها بر اساس  زمان ارزیابی می شود :  تیم برنده تیمی است که کم ترین زمان را بدست آورده باشد .  تیم های بعدی نیز بر همین اساس  رده بندی می شوند.

دستیاران

برای سازمان دهی مطلوب، برای هرتیم یک دستیار لازم است .  دستیار  دارای وظایف زیر است :

-کنترل  جریان عادی  مسابقه

- ثبت زمان   

- تعیین امتیاز و ثبت امتیازات روی کارت مربوط

ادامه دارد...


/ 0 نظر / 47 بازدید