آناتومی مفصل زانو

استخوان ها

سه استخوان در تشکیل مفصل زانو شرکت دارند. در بالا استخوان ران و در پائین استخوان درشت نی و در جلو استخوان کشکک در تشکیل مفصل زانو شرکت می کنند.استخوان نازک نی در تشکیل مفصل زانو شرکت ندارند اما درست در مجاورت بخش خارجی مفصل زانو قرار دارد.

رباط ها جانبی

رباط ها باندهای فیبری هستند که دو استخوان را به هم ارتباط و متصل می کنند.در کنار خارجی و داخلی مفصل زانو رباط های برجسته جانبی قرار دارند.این دو رباط در بازداری مفصل از خم شدن جانبی به سمت خارج و داخل نقش مهمی دارند.

آناتومی زانو

رباط های متقاطع

در این مفصل دو رباط نیرومند قدامی و خلفی وجود دارد که هر دو از شکاف بین لقمه ای خارجی و داخلی استخوان ران عبور می کنند.این دو رباط به صورت علامت ضربدر (×) یکدیگر را قطع می کنند.رباط متقاطع قدامی  ACL از جلو و پایین به درشت نی و از قسمت خلف و بالا به استخوان ران می چسبد.وظیفه آن جلوگیری از جابجایی درشت نی به سمت جلو است و جلوگیری از باز شددن بیش از حد مفصل زانو است.

آناتومی زانو

رباط متقاطع خلفی PCL از جلو به استخوان ران در شکاف بین دو لقمه و از عقب به استخوان درشت نی متصل است.این رباط از لغزش استخوان ران روی درشت نی به سمت جلو و نیز خم شدن بیش از حد مفصل جلوگیری می کند.

منیسک

در بیشتر مفاصل سینوویال بدن، سطوح مفصلی غضروفی دو استخوان در تماس مستقیم هستند، اما در مفصل زانو بیشتر قسمت های سطوح مفصلی درشت نی توسط صفحه های فیبری غضروفی زانو به نام منیسک داخلی و خارجی پوشیده شده است.منیسک ها نه تنها به ایجاد سطوح مناسب مفصل کمک می کنند بلکه به این مفصل نرمی بیشتری می بخشند تا بتوانند فشار فشارهای متعددی را که به آن وارد می شود جذب کنند.

آناتومی زانو

بورس ها

بورس‌ها کیسه‌های کوچک حاوی مایع سینوویال هستند که در اطراف مفصل وجود داشته و ممکن است با مفصل در ارتباط باشند و یا ارتباطی نداشته باشند. این کیسه‌ها میان پوست و استخوان، تاندون و استخوان، بین دو عضله و یا نواحی دیگر دیده می‌شوند. به التهاب یک بورس به هر علتی بورسیت گفته می‌شود. احتمال درگیری برخی از بورس‌های زانو بیشتر از بقیه‌ است.

آناتومی زانو

بورس جلو کشککی به علت سطحی بودن، درصورت فشارهای ممتد ناشی از زانو زدن به میزان زیادی ملتهب می‌گردد. همچنین احتمال التهاب بورس نیم غشایی  که بورسیت نیم غشایی یا کیست بیکر نیز نامیده می‌شود، وجود دارد. گاهی کیست بیکر ناشی از فتق غشاء سینوویال است.

/ 0 نظر / 105 بازدید