لوازم و تجهیزات برای دو و میدانی بچه ها

مکان و مدت تمرین

معمولا فضای لازم برای اجرای دو و میدانی بچه ها به آسانی فراهم می شود. یک محوطه مسطح (برای مثال چمن، زمین معمولی یا اسفالت که ابعاد آن تقریبا 60 در 40 متر) برای این برنامه کفایت می کند.

مسابقات در نظر گرفته شده برای بچه ها در چارچوب یک محدوده زمانی بخصوص و یک چارچوب دقیق برگزار می شود. به طور دقیق تر، مسابقه دو و میدانی بچه ها (9 تیم هر کدام با 10 عضو) می تواند در حدود 2 ساعت طول بکشد، که اعلام نتایج را نیز شامل می شود.

در کنار این برنامه اصلی، مسابقه های کوتاهتری را می توان با ترکیب 6 تیم و 7 رشته (3 مسابقه دو، 2 پرش، 2 پرتاب) اجرا کرد. زمان این مسابقه، به انضمام توزیع جوایز، بیش از 1 ساعت و 15 دقیقه طول نمی کشد.

دستور العمل هایی برای استفاده از وسایل و رعایت ایمنی

برای رده های سنی بخصوص مواد مختلفی اختصاص داده می شوند، که برای رده سنی تعریف شده در این مطلب در اولویت قرار دارند. به هر حال، مربیان و صاحبان علم دو و میدانی باید قادر باشند استانداردهای واقعی بچه ها را ارزیابی و مناسب ترین فعالیت ها را پیشنهاد کنند.

در نظر گرفتن برگزاری جلسه اولیه(توجیهی) با افراد مبتدی 9 تا 10 ساله در مواد اختصاص داده شده به رده سنس جوان تر(7 و 8 ساله ها) ارزشمند خواهد بود.

این پیشنهاد برای همه رده های سنی معتبر است.

در هر مورد، توصیه می شود که دامنه مواد برای یک رده سنی با استفاده از مواد گروه سنی جوان تر گسترده شود.

مثال: "فرمول 1" ، لی لی ضربدری، پرتاب کردن از وضعیت چهار زانو می تواند برای 9 و 10 ساله ها پیشنهاد شود.

این مطلب ادامه دارد....

/ 1 نظر / 427 بازدید
کاظم صحابی فرد

با سلام و خداقوت با افتخار در بخش لینک دوستان لینک شدید. موفق باشید.