مواد مسابقه برای 11 و 12 ساله ها

پرتاب دیسک

توضیح مختصر : پرتاب چرخشی برای مسافت ودقت با استفاده از دیسک مناسب

( دیسک لاستیکی )

 

روش اجرا

ورزشکار ازیک محدوده 3 متری که  برای دور خیز در نظر گرفته شده ، وسیله تختی را که گرفتن آن آسان است با حرکتی چرخشی پرتاب می کند. وسیله پرتاب شده باید داخل محدوده ای (حد اکثر به پهنای 10 متر) فرود آید . ورزشکار پرتاب هرچه دورتری را ( تا حد 30 متر )در راستای خطی که با نشانه هایی مشخص شده ، انجام می دهد. اگر دیسک پرتاب شده دور تر  از نشانه  30  متر در محدوده هدف با عرض 5 متر فرود آید ، 10 امتیاز جایزه می گیرد .

اندازه گیری از نزدیکترین نشانه ایجاد شده در اثربرخورد  دیسک با زمین عمود بر خط پرتاب و خط محدوده فرود در راستای نوار اندازه گیری صورت میگیرد.

 

نکات مربوط به ایمنی:

نظر به اهمیت ایمنی در ماده پرتاب دیسک ، فقط دستیاران مجازند در محدوده پرتاب (فرود) حضور داشته باشند.پرتاب دیسک ، قبل از این که علامت شروع داده شود،اکیدا ممنوع است .

تعیین امتیاز

هر پرتاب با زاویه 90 درجه نسبت به خط پرتاب اندازه گیری می شود. از دو پرتاب،  نتیجه بهتر هر عضو تیم در نتیجه کل تیم وارد می شود و برای رده بندی تیمی ، با نتایج دیگر تیم ها مقایسه می شود .

 

دستیاران

در این ماده ، دو دستیار برای هر تیم لازم است. آن ها وظایف ذیل را برعهده دارند :

-کنترل و تنظیم روش اجرا

- تعیین محل فرود دیسک در محوطه فرود( اندازه گیری با زاویه  90 درجه نسبت به خط پرتاب ).

- حمل دیسک به عقب و پشت خط پرتاب

- تعیین امتیاز و ثبت امتیازات روی کارت مربوطه .

/ 0 نظر / 72 بازدید