مواد دو و میدانی برای سنین 9 و 10 ساله

6- پرتاب توپ به عقب از بالای سر

توضیح مختصر: پرتاب مدیسین بال به عقب از بالای سر برای برد بیشتر .

شکل

 

روش اجرا

شرکت کننده با پاهای موازی ، در حالی که پاشنه هایش روی خط پرتاب و پشت به جهت پرتاب قرار دارد می ایستد.مدیسین بال را با دودست گرفته به اندازه طول دستها در پائین و جلو قرار می دهد . سپس زانوی خود را خم می کند (به منظور ایجاد پیش تنش در عضلات ران ) و به سرعت پاها  و سپس دست ها را   برای پرتاب مدیسین بال به عقب و از بالای سر برای کسب حد اکثر مسافت در محوطه پرتاب   ، باز می کند .  بعد از پرتاب ، شرکت کننده می تواند یک قدم از خط بگذرد ( یعنی یک قدم به عقب بردارد ) . هر شرکت کننده می تواند 2 بار پرتاب کند .

تعیین امتیاز

اندازه گیری با زاویه 90 درجه( زاویه قائمه ) نسبت به خط خطا و با واحد های 20 سانتیمتری صورت می گیرد ( در صورت فرود مدیسین بال بین دو واحد، عدد بزرگتر در نظر گرفته می شود )  . از دو بار آزمایش ، نتیجه بهتر هر عضو تیم برای محاسبه امتیازات کلی تیم در نظر گرفته می شود .

دستیاران

در این ماده ، برای هر تیم دو دستیار مورد نیاز است .  آنها وظایف ذیل را برعهده خواهند داشت :

- کنترل و تنظیم روش اجرا.

- تعیین مسافت محل فرود توپ (با زاویه 90 درجه نسبت به خط پرتاب)و حمل توپ به عقب .

- تعیین امتیاز و ثبت امتیازات روی کارت مربوط.

/ 0 نظر / 52 بازدید