مواد مسابقه دو و میدانی برای سنین 7 و 8 ساله

3ـ فرمول 1

شرح مختصر : امدادی با ترکیبی از دو سرعت در مسیر مستقیم ، دو بامانع و دو مارپیچ

شکل

 

روش اجرا

مسافت مسیر در حدود60 تا  80 متر است و به محدوده هایی که یکی برای دو سرعت در مسیر مستقیم ،دیگری برای سرعت با مانع و برای سرعت در بخش مارپیچ بین میله ها (شکل را ببینید) تقسیم می شود .ازیک حلقه نرم به عنوان چوب امدادی استفاده می شود . برای مسیر از چمن ، خاک نرم  استفاده می شود . هر شرکت کننده با یک غلت رو به جلو بر روی تشک ، شروع به حرکت می ‌کند.

فرمول 1  ، ماده ای تیمی است که در آن هر عضو تیم باید تمام مسیر را طی کند . هم زمان تا 6 تیم میتوانند در یک مسیر مسابقه دهند .

تعیین امتیاز:

مقام تیم براساس زمان بدست آمده تعیین می شود .

 تیم برنده تیمی است که بهترین زمان را بدست آورده باشد .  تیمهای بعدی بر اساس زمانی که مسابقه را تمام کرده اند  رده‌بندی می‌شوند.

دستیاران

برای هر یک از مناطق (موانع، مارپیچ) دست کم دو دستیار لازم است تا  وسایل را به طور صحیح قرار دهند. بغیر از مسئولان تیم دو دستیار لازم است تا به عنوان داور منطقه مبادله ،  انجام وظیفه کنند . یک نفر هم  لازم است استارتر شود. در مرحله نهائی، به تعدادی داور نیاز است که  زمان تیم‌های مسابقه دهنده را تعیین کنند. داوران وقت نگهدار (  زمان‌را مشخص می‌کنند) مسئولیت ثبت امتیازات روی کارتهای مسابقه را به عهده دارند.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 55 بازدید