مواد مسابقه دو و میدانی برای سنین 7 و 8 ساله

دویدن روی نردبان

شرح مختصر: دویدن رفت و برگشت از یک نردبان

 

روش اجرا

بین دو علامت  مخروطی شکل که به فاصله  5/9 متراز یکدیگر قرار دارند یک نردبان هماهنگی که  فواصل نرده های آن برابر است قرارداده می شود (شکل بالا). برای شروع ، شرکت کننده به صورتی که یک پا جلو و پای دیگر عقب (استارت ایستاده) و پنجه پای جلو پشت خط شروع و در راستای مخروط  قرار دارد، می‌ایستد. بعد از فرمان شروع ،شرکت کنندگان به طرف نردبان می‌دوند. داخل نردبان را ( فاصله بین نرده ها 50 سانتی‌متراست) با کنترل طی می کنند و با حداکثر سرعت ممکن به طرف مخروط دوم می‌دوند و بعد از دست زدن به مخروط، به سرعت دور زده و در میان نردبان به طرف اولین مخروط بر می گردند. وقت نگهدار ، به محض این که  دست شرکت کننده مخروط را لمس کند ، ساعت را متوقف می‌کند. اگر شرکت کننده ای از قسمتی از نردبان خارج و یا از روی آن بپرد دستیارفاصله مخروط بعدی را 1 متر اضافه می کند. (  یک دستیار کنار   هر مخروط قرار دارد). با این روش  شرکت کنندگانی که کارشان را به درستی انجام ندهند  با طی مسافت بیشتر جریمه می شوند . اگر دو بار اشتباه کنند ، 2 متر به مسافت اضافه می‌شود و به همین ترتیب تا آخر ....

تعیین امتیاز

از بین  دو بار آزمایش ، امتیاز بیشتر  به حساب می‌آید

دستیاران

برای سازماندهی مطلوب این مسابقه، دو دستیار لازم است. آنها وظایف ذیل را برعهده دارند:

ـ شروع کردن مسابقه

ـ تعیین زمان

ـ ثبت امتیازات روی کارت مسابقه

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 101 بازدید