مواد مسابقه دو و میدانی برای سنین 7 و 8 ساله

8ـ پرش سه گام در داخل   محدوده مشخص

شرح مختصر: پرش سه گام کامل در داخل   محدوده مشخص.

 شکل

شبکه شطرنجی را می توان با حلقه جایگزین کرد: امتیازات از مرکز هر محدوده یا حلقه ، اندازه گیری  می‌شود.

روش اجرا

ورزشکار محدوده ای را که با توانائی اش متناسب است انتخاب می کند . بعد از حد اکثر 5 متر دور خیز ، حرکات :  لی لی ، قدم و پرش را به طور کامل اجرا می کند .از 2 بار آزمایش ، امتیاز بیشتر  در نظر گرفته می شود .  هر امتیاز ثبت می شود  و بهترین نتیجه برای کل تیم منظور می شود. برای   7 تا 8 ساله ها  ، مسابقه در   2 مسیر معین اجرا می‌شود. محدوده پرش (جدول امتیازات): 1 متربرابر با

( 1 )  امتیاز، 25/1 متر برابر با ( 2 ) امتیاز50/1 متربرابر با (3) امتیاز.

 

برای سنین 9 یا 10 سال ، می توان این ماده را در هر مسیر انتخابی اجرا نمود. محدوده پرش (جدول امتیازات)5/1 متربابر با (1) امتیاز ، 80/1 متربرابر با ( 2 )امتیاز، 15/2 متربرابر با ( 3 )امتیاز.

تعیین امتیاز

تعیین مقام بر اساس نتایج است: تیم برنده تیمی است که بیشترین امتیاز را کسب کرده باشد . تعیین مقام تیمهای دیگر نیز بر طبق نتایجشان خواهد بود.

امتیازات تیمی مطابق دستورالعمل معمول در نظر گرفته می شود :  

 اگر 9 تیم باشند :  به تیم اول  9 امتیاز، به تیم دوم 8 امتیاز و به همین ترتیب تا آخر امتیاز داده می شود .         

دستیاران

برای سازماندهی مطلوب این ماده یک دستیار لازم است. او وظایف ذیل را بر عهده خواهد داشت  :

ـ زیر نظر داشتن روند منظم مسابقه.

ـ ثبت  نتایج .

ـ تعیین امتیاز  و ثبت آن روی کارت مسابقه.


/ 0 نظر / 48 بازدید