مواد مسابقه دو و میدانی برای سنین 7 و 8 ساله

11ــ پرتاب  به طرف هدف از بالای یک مانع

شرح مختصر: پرتاب به طرف هدف با یک دست

شکل

روش اجرا

  پرتاب به سوی هدف در یک محدوده 5 متری انجام می شود . میله مانع  در ارتفاع 5/2 متری زمین قرارداده می شود؛ در حالی که محدوده هدف در فاصله 5/2 متری از مانع قرار دارد( به شکل با لا توجه کنید ).  شرکت کننده ازفاصله ای مشخص تا مانع، وسیله تعیین شده را از روی مانع پرتاب می کند . لازم است 4 خط با فواصل 5 متر، 6 متر، 7 متر یا 8 متر دورتر از مانع کشیده شود .   هر شرکت کننده 3 بار پرتاب می کند تا وسیله پرتاب را به هدف بزند. شرکت کننده می تواند  در هر پرتاب  یکی از 4 خط رسم شده را انتخاب کند  ؛ هر چه فاصله از مانع دور تر باشد ، بالقوه  امتیاز بیشتری می توان بدست آورد  .

 

تعیین امتیاز

زدن محدوده هدف - یا حد اقل لبه آن – یک آزمایش موفق در نظر گرفته می شود . برای هربرخورد ( پرتاب از فاصله 5 متر  برابر با

( 2 ) امتیاز ، 6 متر (3)امتیاز ، 7 متر (4) امتیاز ، و 8 متر (5) امتیاز داده می شود .

اگر وسیله پرتاب از بالای مانع بگذرد  ولی به محدوده هدف برخورد نکند(1) امتیاز در نظر گرفته می شود . هر شرکت کننده 3 بار پرتاب می کند که جمع امتیازات آن ها در امتیازات کل تیم منظور می شود .

 

دستیاران

برای سازمان دهی این ماده  ، برای هر تیم 1 دستیار لازم است. این شخص وظایف ذیل را بر عهده دارد.

ـ کنترل  و تنظیم روش اجرا   (  مسافت پرتابها و برخورد به هدف).

ـ تعیین و ثبت امتیازات روی کارت مسابقه.

/ 0 نظر / 49 بازدید