قوانین پرتاب نیزه

پهناى قوس انتهائى دالان پرتاب باید به عرض ۷ سانتى‌متر باشد و از جنس چوب یا فلز و هم‌سطح با زمین است. البته مى‌توان در صورت دسترسى نداشتن به قوس آماده، با گچ آن را روى زمین ترسیم کرد.

 

قوانین مربوط به مسابقات

۱. ترتیب پرتابِ شرکت‌کنندگان با قرعه‌کشى تعیین مى‌شود.

۲. اگر تعداد شرکت‌کنندگان بیش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام مى‌دهد و به ۸ نفرى که بهترین نتایج را به‌دست آورده‌اند اجازهٔ سه پرتاب دیگر داده مى‌شود. هنگامى‌که تعداد پرتاب‌کنندگان ۸ نفر یا کمتر باشد، هر نفر شش پرتاب انجام خواهد داد، یعنى مسابقات به‌صورت نهائى برگزار مى‌شود و رده‌بندى از روى بهترین نتایج هر فرد تعیین مى‌گردد.

هر ورزشکار مجاز است پرتاب خود را در محدودهٔ زمانى یک دقیقه انجام دهد. قبل از شروع مسابقه، به هر پرتاب‌کننده اجازهٔ دو پرتاب تمرینى داده مى‌شود ولى پس از شروع مسابقه هیچ پرتاب‌کننده‌اى نمى‌تواند از دالان مسابقه به‌عنوان تمرین استفاده کند. پس از اندازه‌گیرى هر پرتاب که با متر نوارى غیرقابل انعطاف یا دوربین انجام مى‌گیرد و تا یک سانتى‌متر خوانده مى‌شود چنانچه دو نفر تساوى کنند، دومین پرتاب بهتر و در صورت تساوى مجدد سومین پرتاب بهتر و همچنین تا آخر، منظور مى‌گردد تا اینکه حالت تساوى از بین برود و رده‌بندى مشخص گردد.

در مسابقاتى که به‌صورت دو مرحله‌اى اجرا مى‌شود، معمولاً مسافتى به‌عنوان حدّ نصاب انتخابى در نظر گرفته مى‌شود و هر پرتاب‌کننده چنانچه در هر یک از سه پرتاب مرحلهٔ انتخابى موفق به‌کسب حدّ نصاب ورودى شود به مرحلهٔ نهائى راه خواهد یافت. نتایج مرحله مقدماتى یا انتخابى تأثیرى در نتایج نهائى ندارند.

3. رعایت قوانین زیر در پرتاب نیزه ضرورى است.

الف: پرتاب‌کننده نیزه نباید در حین پرتاب یا بعد از آن، از روى خط قوسى‌شکل آخر دالان پرتاب بگذرد.

ب: در لحظه‌ رها کردن نیزه، ورزشکار باید بین دو خط محصور‌کنندهٔ مسیر دورخیز بماند.

ج: پرتاب‌کننده باید تا بعد از فرود آمدن نیزه در محدودهٔ مسیر دورخیز یعنى دالان باقى بماند و سپس با اجازهٔ سرداور پرتاب، محوطه را از عقب خط قوسى‌شکل ترک کند.

د: پرتاب‌کننده باید نیزه را در محل طناب‌پیچ گرفته با یک دست حمل کند.

ه: نیزه باید به‌نحوى در دست قرار گیرد که انگشت کوچک به نوک نیزه نزدیک‌تر باشد.

و: نیزه باید از قسمت بالائى شانه و با دست پرتاب، رها شود.

ز: نیزه نباید مانند سنگ قلاب یا با عمل چرخاندن پرتاب شود.

ح: در هیچ مرحله‌اى از پرتاب نباید پشت پرتاب‌کننده به‌طرف محل فرود نیزه قرار گیرد.

ط: نوک نیزه باید اولین قسمتى باشد که با زمین تماس پیدا مى‌کند از این‌رو، لزومى ندارد که نوک نیزه در موقع فرود در زمین فرو رود و تنها کافى است اثرى روى زمین بگذارد.

ى: استفاده از دستکش یا نوار پیچ‌کردن انگشتان مجاز نیست ولى استفاده از کمربند براى جلوگیرى از وارد آمدنِ صدمات به ستون فقرات اشکالى ندارد.

/ 2 نظر / 343 بازدید

سلام آقای سرداری . باشگاهی برای آموزش دو ومیدانی در غرب تهران برای پسران سراغ دارید ؟ ممنون میشوم راهنمایی کنید .

ریحانه

[لبخند] خیلی خوبه ممنون