پیشنهاد مواد دو و میدانی برای کودکان

پیشنهاد مواد دو و میدانی برای سه گروه سنی 7 و 8 ساله ، گروه سنی 9 و 10 ساله ، 11 و 12 ساله

این پیشنهادها برای رده های سنی مختلف قابل تطبیق هستند. کودکان می توانند به هر گروه رشته منتقل شوند(مخصوصا وقتی مبتدی هستند می توانند به رده های کوچکتر منتقل شوند).

در طی مسابقات مختلفی که برای بچه ها در نظر گرفته می شود بایستی دامنه کاملی از مواد اجرا شود. بیشتر بودن تعداد مسابقات در برنامه ها این امر را که بچه ها به طور کامل شکل های مختلف حرکات دو و میدانی را تجربه کرده و از یک تربیت بدنی جامع بهره مند شوند، تضمین خواهد کرد.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 169 بازدید