مواد و رشته های دو و میدانی

  • دوی با مانع:

- 100 متر(خانم‌ها)

- 400 متر (آقایان)

- 110 متر (آقایان)

  • دوی نیمه استقامت:

- 800 متر

- 1500 متر

  • دوی استقامت:

- 3000 متر با مانع (خانم‌ها و آقایان )

- 5000 متر (آقایان)

- 10000 متر (آقایان)

- دو ماراتن 42 کیلومتر و 195 متر

- پیاده روی 20 و 50 کیلومتر برای مردان و 10 کیلومتر برای زنانانواع میدانی‌ها:

  • پرتاب‌ها:

- پرتاب نیزه

- پرتاب وزنه

- پرتاب دیسک

- پرتاب چکش

  • پرش‌ها:

- پرش طول

- پرش سه گام

- پرش ارتفاع

- پرش با نیزه


سایر موارد دو و میدانی:

  • دو هفت گانه مخصوص خانم‌ها
  • 100 متر با مانع ، پرتاب وزنه ، پرش ارتفاع ، پرش طول ، دو 800 متر ، دو 200 متر ، پرتاب نیزه
  • دو ده گانه مخصوص آقایان
  • ۱۰۰ متر - ۴۰۰ متر - پرش طول - پرش ارتفاع - پرتاب وزنه - پرتاب نیزه - پرش با نیزه - ۱۵۰۰ متر - ۱۱۰ متر با مانع - پرتاب دیسک
/ 1 نظر / 1696 بازدید
عرفان

سلام.تبریک بهت میگم.بهترین سایت رو دراین باره تو داری.من از این به بعددنبالت میکنم.بای