مواد دو و میدانی برای سنین 9 و 10 ساله

1) مسابقه استقامت با افزایش تدریجی سرعت

شرح مختصر: مسابقه طی طولانی باعلامت هایی در فاصله های کوتاه برای افزایش تدریجی سرعت.

شکل

 دروازه بسته : متناسب با نقشه مسابقه 5 دقیقه

روش اجرا

هر یک از اعضای تیم باید دور   مسیری در حدود 100 متر را با سرعتی که بتدریج اضافه می شود هر چندبار که بتوانند طی کنند .

( به شکل بالا و جدول رابطه سرعت و زمان در صفحه بعد توجه کنید ). تکمیل هر دور مسیر یک امتیاز برای تیم در بر خواهد داشت. تمام دورهایی که توسط همه اعضای تیم طی می شود ثبت خواهد شد .

 

تعیین امتیاز

نتیجه تیمی بر مبنای مجموع دور هایی است که هریک از  افراد  تیم طی کرده اند .

 

دستیاران

برای سازمان دهی این مسابقه حد اقل4 دستیار برای هر تیم لازم است. یک نفر مسئول  جدول زمان / سرعت است. یکی برای  باز و بسته کردن دروازه و دو نفر دیگر دورهای کامل شده را شمارش و امتیازات را روی کارت مسابقه ثبت می کنند.

 

راهنمای استفاده

کشیدن  جدول مسابقه، باز کردن  دروازه در مقاطع زمانی 5 دقیقه 

 

بازکردن دروازه

دور / سرعت

بازکردن دروازه

دور / سرعت

زمان 100 متر

سرعت کیلومتر

36 ثانیه

10 ک ساعت

30 ثانیه

12 کیلومتر س

45 ثانیه

8 کیلومتر س

12-1

10 ک ساعت

1 دقیقه

12 کیلومتر س

40 ثانیه

9 کیلومتر س

45-1

11 ک ساعت

27-1 دقیقه

13 کیلومتر س

36 ثانیه

10 کیلومتر س

18-2

11 ک ساعت

54-1 دقیقه

13 کیلومتر س

33 ثانیه

11 کیلومتر س

48-2

12 ک ساعت

19-2 دقیقه

14 کیلومتر س

30 ثانیه

12 کیلومتر س

18-3

12 ک ساعت

44-2 دقیقه

14 کیلومتر س

27 ثانیه

13 کیلومتر س

45-3

13 ک ساعت

07-3 دقیقه

15 کیلومتر س

25 ثانیه

14 کیلومتر س

12-4

13 ک ساعت

30-3 دقیقه

15 کیلومتر س

23 ثانیه

15 کیلومتر س

37-4

14 ک ساعت

52-3 دقیقه

16 کیلومتر س

22 ثانیه

16 کیلومتر س

02- 5

14 ک ساعت

14-4 دقیقه

16 کیلومتر س

21 ثانیه

17 کیلومتر س

25- 5

15 ک ساعت

35-4دقیقه

17 کیلومتر س

20 ثانیه

18 کیلومتر س

48- 5

15 ک ساعت

55-4 دقیقه

18 کیلومتر س

19 ثانیه

19 کیلومتر س

10-6

16 ک ساعت

14-5 دقیقه

19 کیلومتر س

18 ثانیه

20 کیلومتر س

  

جدول فوق به عنوان نمونه ارائه شده :   از 10 تا  19 کیلومتر در ساعت  . زمان 100 متر به لحاظ سادگی گرد شده است .  ورزشکاران، بجز بخش سرعتی  پایان مسابقه ، با سرعت مناسب خود 2 دور می‌دوند.

تعیین امتیاز بر مبنای شمارش دورهای کامل شده  خواهد بود. (یک امتیاز برای هر دور )

/ 0 نظر / 8 بازدید