مواد مسابقه دو و میدانی برای سنین 7 و 8 ساله

9ـ پرتاب نیزه بچه گانه

شرح مختصر: پرتاب  نیزه بچه‌گانه  با یک دست برای مسافت بیشتر

شکل

روش اجرا

پرتاب نیزه بچه گانه در یک محدوده 5 متری انجام می‌‌شود. شرکت کننده ، بعد از  دورخیزی کوتاه ، نیزه را از پشت خط ( عبور از خط خطا محسوب می شود )پرتاب می‌کند. (گروه های سنی 1و2 نیزه های نرم پرتاب می کنند) ؛ در صورتی که گروه سنی 3 نیزه فرخورنده  پرتاب می‌کنند.   هر شرکت کننده 2 بار فرصت اجرا دارد.

توضیح مربوط به  ایمنی: به دلیل اهمیت  ایمنی در ماده پرتاب نیزه  ، فقط دستیاران اجازه دارند در محدوده پرتاب ( فرود)  باشند. پرتاب نیزه به سمت عقب به طرف خط پرتاب اکیداً ممنوع است.

تعیین امتیاز

هر پرتاب با زاویه 90 درجه (زاویه قائمه) نسبت به خط پرتاب ، و با فاصله های 20 سانتیمتری ( در صورتی که نیزه بین دو خط بیافتد، عدد بزرگتر حساب می شود ) اندازه‌گیری می‌شود .  از دو بار پرتاب هر عضو تیم ، نتیجه بهتر برای محاسبه کل امتیاز تیم در نظر گرفته می شود .  

دستیاران

  این ماده  برای هر تیم دو دستیار لازم دارد. آنها وظایف ذیل را بر عهده دارند:

ـ کنترل  و تنظیم  روش اجرا .

ـ تعیین  جایی که  نیزه فرود می آید (اندازه‌گیری با زاویه 90 درجه از خط پرتاب)

ـ حمل کردن نیزه به پشت خط پرتاب .

ـ تعیین امتیاز و ثبت امتیازات روی کارت مسابقه

 

/ 0 نظر / 45 بازدید