مواد دو و میدانی برای سنین 9 و 10 ساله

4- پرش طول دقیق

شرح مختصر: پرش با دورخیز کم  با دقت در محل جهش


  شکل 

                                     

روش اجرا

از یک محدوده حد اکثر 10 متری برای دورخیز ، شرکت کنندگان با الزام  به تأکید بر محل شروع دقیق جهش و فرود ، پرش می کنند .   

امتیازات به شرح ذیل ثبت می شوند ( محدوده های مختلف از قبل تعیین شده اند ): - محوطه فرود:امتیازات بر طبق هدفی که پرش کننده در یک حالت ناپایدار می رسد در نظر گرفته می شود‌ . (منطقه 3= سه امتیاز)

- اگر فرود در حالت ایستاده بر دو پا باشد ، یک امتیاز اضافی تعلق می‌گیرد

- اگر جهش دقیقی انجام شده باشد:

 درمحدوده جهش 2 امتیاز اضافی تعلق می گیرد

 10 سانتیمتر کم تر یا بیشتر محدوده تعیین شده ، 1 امتیاز اضافی

 نرسیدن به محل جهش امتیازی تعلق نمی گیرد

تعیین امتیاز

هر عضو تیم فرصت سه آزمایش دارد  . هر امتیاز ثبت می‌شود. مجموع بهترین نتیجه های اعضای تیم به عنوان نتیجه تیم ثبت میشود.

دستیاران

در این ماده برای هر تیم یک دستیار لازم است. این شخص وظیفه دارد:

            ـ دقت در محل جهش را کنترل کند.

            ـ دقت در محل فرود را کنترل کند .

            ـ امتیازات هر ورزشکار را بشمارد .

            ـ امتیازات را تعیین و بر روی کارت مربوط ثبت کند .

/ 1 نظر / 53 بازدید
محمد بذلي

خواب شیرین شهر دلها اینجاست عشق در کوچه و برزن پیداست کودکان خنده کنان می رقصند دل و دلدار و می ناب به راست قاصدکها همه سرزنده ز عشق بوی نرگس نفس باد صباست دل و دین همه یک رنگ شده اشک گل خرقه خوبان خداست همه را گفتم از این وادی عشق خواب من خود گذر خاطره هاست