مواد دو و میدانی برای سنین 9 و 10 ساله

3 پرش طول با نیزه

شرح مختصر: پرش طول با استفاده از نیزه  .

شکل

 

روش اجرا

شرکت کننده  از یک محدوده 5 متری برای دور خیز(خط شروع با یک مخروط یا میله پلاستیکی مشخص شده است) به طرف جلوی یک حلقه یا  لاستیک یا  تشک می‌دود. جهش با ید به صورت جدا شدن از زمین بایک پا انجام شود  (راست دست ها - که با پای چپ  جهش می‌کنند - نیزه را در حالی که دست راستشان با لاتراز دست چپ قرار دارد،  می گیرند) با کاشتن نیزه به طرف پائین و با وارد آوردن فشار و اتکا به نیزه ، شرکت کننده تاب می خورد و از کنار نیزه رد می شود . پرش کننده با سواری روی نیزه خود را از روی دومین نشانه،در جهت شیء هدف ( تایر ها یا تشک ها )  می برد .

اشیاء هدف مطابق  شکل قرار داده شده اند ، اولین شیء هدف  1 متر جلوتر از نشانه قرار می گیرد . توصیه می شود  در طی پرش نیزه انداخته نشود . (پرش کننده تا موقع فرود نیزه را نگهدارد ) . طول نیزه نیز نباید بیش از 2 متر باشد .

تعیین امتیاز

هر شرکت کننده می تواند 2 بار آزمایش کند .در صورت فرود داخل دایره 1  ، 2 امتیاز می گیرد ؛ در صورت فرود روی دایره 2 ، 3 امتیاز داده می شود ، و به همین ترتیب {دایره 3 ( = 4 امتیاز ) دایره 4 ( = 5 امتیاز ) و دایره 5 (= 6 امتیاز )}.

تماس با لبه تایر یا تشک در موقع فرود ، به عنوان قبولی پرش در نظر گرفته می شود .اگر در جریان فرود یک پا داخل تایر یا تشک  و پای دیگر خارج آن باشد یک امتیاز کسر می شود .در این ماده بچه ها 3 بار می توانند آزمایش کنند .داور ها باید بچه ها را در مورد قوانین آن راهنمایی کنند .

 

دستیاران

برای اجرای این ماده یک دستیار لازم است و او وظایف ذیل را برعهده دارد:

-کنترل ارتفاع و فاصله دست ها .

-کنترل فرود صحیح .

-تعیین امتیاز و ثبت امتیازات روی کارت

/ 0 نظر / 35 بازدید