مواد مسابقه برای 11 و 12 ساله ها

4 -مسابقه 1000متر استقامت

توضیح مختصر : مسابقه طی مسافت1000  متر به صورت  تیمی

 

 

روش اجرا

هر تیم باید از محل شروع مشخص 5 مرتبه دور مسیری در حدود 200 متر ( شکل با لا را ببینید) را  بدود . زمان هر عضو تیم ثبت می شود .

مسافت از دو نقطه مقابل هم روی  قطر مسیر، که هر یک از دو تیم در یکی از نقطه ها مستقر شده اند اجرا می شود .

تعیین امتیاز

امتیاز تیم ، مجموع امتیازات اعضای تیم است .

دستیاران

برای سازمان دهی مسابقه ، برای هر تیم دو دستیار لازم است.

در یک نوبت ، فقط 4 تیم می تواند همان مسافت را طی کند که در این صورت لازم است یک دستیار یا سرگروه تیم در ایستگاه دیگر در دسترس باشند.

/ 0 نظر / 64 بازدید